לוח בעלי חיים

תאריך פרסום מודעה למכירה למסירה שידוכים אבדות ומציאות
תמונות מספר טלפון
21.4.13
מצרי החתול מחפש בית

תמונות

             
             







6.3.13
סימבה מחפש בית

תמונות 052-4398671














3.3.12

כלב למסירה- נני

תמונות















17.10.12
מחפשים בית זמני

1 2 3 08-8673666







17.10.12
הכלבה שוש - לאימוץ

1 0509916691
0507706114







17.10.12


מחפשים את שון 1 08-8673666







19.8.12              גורים למכירה


1 08-8573748







12.9.12
חתולה למסירה- אפורה לבנה



052-3981828







12.9.12
    חתולה למסירה-  טריקולרית


052-3981828







11.9.12
שמעון הכלב


054-467-2629
057-8168592
052-8043131
11.9.12

כלב למסירה


050-8781901

054-3044928

10.9.12
             כלב למסירה
             כלב למסירה       


                1          

22.8.12 חתול ג'ינג'י למסירה


1 2 3 08-8673666







22.8.12


נמצאה גורה חומה 1 052-2576742







22.8.12
גורי יורקשייר טרייר למכירה



1 2 3
טלי – 052-5636280














29.7.12
גורי חתולים למסירה

1 2 3
08-8673666







18.7.12
כלבה למסירה

1  052-6904699







16.7.12
ג'ינג'י החתול

1 052-3981828







8.7.12

גור חתולים


1








3.7.12


לוקה אבדה 1 0547884591







27.6.12

מינה –
כלבה גדולה בת שנתיים



1   2  3 0524576055







25.6.12 גורי קבלייר קינג צ'רלס גזעיים


1 0544229965