תכנית בריאות שנתית למנויים

 

תכנית בריאות שנתית למנויים כלבים בוגרים במרפאה* – כיסוי טיפולים

חיסון כלבת שנתי ( לא כולל אגרת מועצה/עירייה)

חיסון הוריקן שנתי.

4 טיפולים מונעים בשנה כנגד תולעת הפארק.

טיפול דו שנתי בתולעי מעיים.

בדיקות רפואיות במרפאה* ללא עלות בשעות פעילות המרפאה (לא כולל חירום)

50% הנחה על טיפול שיניים חד שנתי (לא כולל עקירות ותרופות)

15% הנחה על ביקורים במרפאה שלא בשעות הפעילות

20% הנחה על טיפולים ופרוצדורות

10% הנחה על בדיקות מעבדה, אשפוזים, תרופות והדמיה (לא כולל מעבדות חיצוניות ושירותי מומחים)

10% הנחה קבועה על מזון וציוד ב'האוסטור'

 

תכנית בריאות שנתית למנויים כלבים גורים במרפאה* – כיסוי טיפולים

חיסון כלבת שנתי כולל שבב (לא כולל אגרת מועצה/עירייה)

חיסון פרימודוג

2 חיסוני הוריקן

4 טיפולים מונעים בשנה כנגד תולעת הפארק.

טיפול דו שנתי בתולעי מעיים.

בדיקות רפואיות במרפאה* ללא עלות בשעות פעילות המרפאה (לא כולל חירום)

50% הנחה על טיפול שיניים חד שנתי (לא כולל עקירות ותרופות)

15% הנחה על ביקורים במרפאה שלא בשעות הפעילות

20% הנחה על טיפולים ופרוצדורות

10% הנחה על בדיקות מעבדה, אשפוזים, תרופות והדמיה (לא כולל מעבדות חיצוניות ושירותי מומחים)

10% הנחה קבועה על מזון וציוד ב'האוסטור'

 

תכנית בריאות שנתית למנויים חתולים במרפאה* – כיסוי טיפולים

חיסון מרובע

טיפול דו שנתי בתולעי מעיים.

בדיקות רפואיות במרפאה* ללא עלות בשעות פעילות המרפאה (לא כולל חירום)

50% הנחה על טיפול שיניים חד שנתי (לא כולל עקירות ותרופות)

15% הנחה על ביקורים במרפאה שלא בשעות הפעילות

20% הנחה על טיפולים ופרוצדורות

10% הנחה על בדיקות מעבדה, אשפוזים, תרופות והדמיה (לא כולל מעבדות חיצוניות ושירותי מומחים)

10% הנחה קבועה על מזון וציוד ב'האוסטור'

 

 לפרטים נוספים 08-8673666

                * ביקורים ללא עלות - במרפאה בלבד.

* התכניות אינן מהוות תכנית ביטוח בכל צורה עקב ניגוד אינטרסים.

* ט.ל.ח